Transport – masser, maskiner og materiell

Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser på diverse masser eller utkjøring.

Vi kan også tilby transport av større byggemateriell, for eksempel betongelementer. Med egen maskinhenger, kan vi også sørge for maskintransport på maskiner opp til 35 tonn.

Har du behov for tilkjøring eller henting av krokcontainer, er vi bare en telefon unna.

Rivning

Stav Maskin og Transport AS utfører diverse rivningsoppdrag, eksempelvis rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivingsprosjekter utføres med stor forsiktighet, og med sikkerheten i høysete.

Dersom du er eier av en gammel og rivningsklar bygning, ta kontakt med oss for prisoverslag. Ofte kan det være mer gunstig å rive en slik bygning for å bygge nytt, i forhold til det å totalrehabilitere bygningsmassen.

Graving

Vi tilbyr ulike gravetjenester bl.a. planering av tomter og drenering av hager og grunn. Har du en fuktig kjeller som tar inn vann gjennom grunnmur? Vi utfører nødvendig dreneringsarbeid, og sørger for at vannet blir ledet bort fra det uønskede området. Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom.

Veibygging og asfaltering

Vi utfører asfaltering av private mindre veier og parkeringsplasser. Når det gjelder asfaltering, legger vi stor vekt på riktig verktøy og riktig kompetanse, for å sikre et best mulig veidekke. Asfalt kan, ved alminnelig bruk og riktig underlag, ha en levetid på 15-20 år. I tillegg krever asfalt svært lite vedlikehold, og kan enkelt spyles og kostes for rengjøring.

På forespørsel lager vi også enkle grusveier, for eksempel skogsveier og andre private veier.

Brøytetjenester

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet og saltet. Det er viktig at veien blir behandlet fort, før det oppstår ulykker. Vi har lang erfaring innen brøyting, og arbeider effektivt og presist. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å opprette faste avtaler for brøyting.

Planering

Vi utfører planering av tomter og grunnarbeid for boliger og hytter, og har lang erfaring og bred kompetanse. Vi legger vekt på å utføre arbeidet så nøyaktig som overhode mulig, og i henhold til gjeldende lover og regler. Spør oss om planering av tomter.

Naturstein og betong

Av ekte naturstein fra nærområdet kan man lage vakre murer, støttemurer, trapper og andre spennende utforminger. Vi velger de riktige steinene til arbeidet, slik at resultatet blir best mulig. En natursteinsmur er så godt som vedlikeholdsfri, og er meget værbestandig.

Vi kan også sette opp murer i ReCon Wall, som er en unik støttemurløsning, med utseende og bestandighet som naturstein. Disse murene tåler en trøkk, og kan bygges opp i store høyder. Fronten på betongen ser ut som granitt og har gråtoner som farge. Les mer om ReCon Wall hos vår leverandør, Støren Betong AS.

Vi gjør alt fra graving og planering, til ferdig resultat.